...

پنجره

اومدم تو کوچه و صدات کردم و به پنجره اتاقت خیره شدم.

نه دیگه نمی شنوی....دیگه صدام رو نمی شنوی...

و من دلتنگتر از همیشه ام

چیزی بگو گلم

/ 0 نظر / 11 بازدید